< หน้าหลัก

< วิสัยทัศน์โรงพยาบาล < ฝ่ายงาน /แผนก < ประวัติโรงพยาบาล < กิจกรรมโรงพยาบาล < กระดาน สนทนา
   
     
   

 

 

 

 

 

 
     
     
= โรงพยาบาลศีขรภูมิ    **   หน้าไม่งอ   รอไม่นาน   บริการดี   วจีไพเราะ  **

     
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ด้วยทางโรงพยาบาลศีขรภูมิ เตรียมตัวที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลระดับ HA  ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบาบลและแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ..
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กำหนดประซุมวิชาการคอมพิวเตอร์ในวันที่ .....
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ขณะนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการติดตั้ง เซิฟเวอร์ใหม่  ดังนั้นอาจมีผลต่อระบบปฏิบัติการโดยรวมในการใช้งาน
   
         
     

  เรื่องเด่น

 
       
 
    เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ใช้งาน
   โปรแกรม
Himpro แต่ยังไม่มี
   สิทธิ์เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ให้
   แจ้งได้ที่แผนกคอมพิวเตอร์ ฝ่าย
   บริหารงานทั่วไป

 

 
 

 Happy Birth Day   วันเกิดเจ้าหน้าที่รพ.ศีขรภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2548


     -  คุณมะลิวัลย์  คชพันธ์  ==>  15  สิงหาคม
     -  คุณจันทร์ฉาย  ศิริมา 
==>  18  สิงหาคม

                                เป็นต้น

 
         
 
 

  Previews

 

 

 

 

ลิงค์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัด ( Provis )
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษา ของ สปสช.
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ดาวน์โหลดของกระทรวง จาก  Moph Download
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ดาวน์โหลด Anti virus ผ่านเว็บ  คลิกเลือกโปรแกรมแอนตี้ 
Mcafee  DAT file อัพเดจล่าสุด      |      -  Norton Antivirus อัพเดจล่าสุด
 
 

คุณรู้สึกอย่างไรกับการให้บริการ
ของโรงพยาบาลศีขรภูมิ

          พอใจและประทับใจมาก
          การบริการเป็นกันเอง
          จัดระเบียบการบริการดี
          ควรปรับปรุงในบางส่วน

                             
                             ผลการ Vote
                    Power by Thaimisc.com

     
    แจ้งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การขึ้นทะเบียน
 ทารกแรกเกิด ในโครงการถุงรับขวน  โดยทางรัฐบาล ดร. 
 ทักษิณ ชินวัตร  ได้จัดขึ้น
 

 
     โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค  ได้ดำเนินมาด้วยความ
 เรียบร้อย  ซึ่งทางประชาชนต่างเห็นด้วยกับโครงการ
 เพราะสามารถช่วยเหลือประชาชน ผู้ซึ่งมีรายได้น้อยให้ได้
 รับการรักษาที่ทั่วถึง
 
 
    
     โรงพยาบาลศีขรภูมิได้ทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหม่
 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รันบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์  โดยใช้
 ชื่อว่า
H.I.M Professional 
 
       
 

          นายแพทย์เมธี  มวลไธสง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ ร่วมดูการแข่งขันการประกวดเชียร์รีดเดอร์ ในงานกีฬาที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น

 

           โครงการอบรม พัฒนาคุณภาพชีวิติ  การเข้าค่ายเยาวชนเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด โดยการร่วมมือ ของโรงพยาบาลและหน่วยงานรับผิดชอบ

 
         หัวหน้าฝ่ายงานบริงานทั่วไป และบุคลากรทุกฝ่าย ของโรงพยาบาลร่วมกันรดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์  

     การออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ตามสถานีอนามัยต่างๆ ภายในเขตอำเภอศีขรภูมิ

 

  

     

       
 


         พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใหม่ ที่ได้เข้ามาร่วมงาน ณ โรงพยาบาลศีขรภูมิ

        ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณะสุข ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศีขรภูมิ โดยตรวจเยี่ยมเรื่องต่างๆ ของทางโรงพยาบาล  
           ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศีขรภูมิ พร้อมด้วย บุคลากรร่วมกันทำบุญตักรบาตรในงานบวชเณรภาคฤดูร้อนปี 2546           โรงพยาบาลศีขรภูมิ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชน จัดรณรงค์ไข้เลือดออกประจำปี 2546 ซึ่งได้ออกพ่นยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

      อธิบดีกรมอนามัย ได้ออกตรวจเยี่ยม เกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัย ต่างๆ โดยทางโรงพยาบาลศีขรภูมิได้จัดทำป้ายนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

          หน่วย cvd ออกให้บริการกับประชาชนเขตอำเภอศีขรภูมิ ตามสถานีอนามัย ปี 2546  
         
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
         
  เว็บลิงค์             
         
   
         

ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี

World of Food Thailand 2004

E-Citizen Web portal  By Ministry Of Information and Communication Technology

รัฐบาลไทย

  ติดต่อ  :: โรงพยาบาลศีขรภูมิ   044 - 561160  ต่อ  102
   Powered  By Sikhoraphum Hospital .  All rights reseved,
Best Preview  
800 X 600  pixel